Wyprzedaż świątecznaNajniższa cena w roku

Warunki dostawy

Ceny transportu

Oferujemy ekspresową dostawę na terenie całej Europy. Korzystamy z usług wybranych firm kurierskich. Po wysłaniu zamówienia otrzymasz kod śledzenia, dzięki któremu możesz śledzić status swojego zamówienia.

Warunki dostawy:

 

D.1 Zamówienie zostanie zrealizowane za pośrednictwem przewoźnika wyznaczonego przez Sprzedającego.

D.2 Po zawarciu Umowy, Sprzedający prześle Produkt/y tak szybko, jak to możliwe. Maksymalnie w czasie czternastu 14 (czternastu) dni, na adres wskazany przez Kupującego, pod warunkiem, że Sprzedawca otrzymał pełną wpłatę za zamówiony Produkt/y. Dłuższy czas dostawy Produktu/ów (powyżej 14 dni) jest możliwy pod warunkiem zawartej wcześniej umowy pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.

D.3 Sprzedający dokona dostawy zgodnie z ustalonymi terminami dostawy w każdym możliwym zakresie. Jednakże Kupujący przyjmuje do wiadomości, że daty dostawy są oparte na okolicznościach, o których Sprzedający jest świadomy w momencie zawarcia Umowy i są one zależne od pracy lub usług świadczonych przez strony trzecie oraz informacjach, które strony trzecie przekazują Sprzedawcy.

D.4 Kupujący otrzyma powiadomienie w ciągu 14 (czternastu) dni po zawarciu Umowy w przypadku opóźnienia dostawy lub w przypadku, gdy zamówienie nie może zostać zrealizowane w całości lub w części. W tym przypadku Kupujący będzie uprawniony do bezpłatnego rozwiązania Umowy do czasu wysłania Zamówienia.

D.5 Ryzyko związane z uszkodzeniem lub utratą Produktu/ów zostanie przeniesione na Kupującego od momentu wysłania Produktów.

 

 

© 2010 – 2023 Beneo, s.r.o.