Spadek cenyNajniższa cena w roku

Prywatność

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
 

1. Dane identyfikacyjne operatora

Operatorem danych osobowych jest firma Beneo, sro z siedzibą pod adresem Hlavná 292, 925 92 Topoľnica, REGON: 45 414 742, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym Sądu Rejonowego w Trnawie, sekcja SRO, nr akt 25111/T (zwana dalej „firmą BENEO”), która przetwarza dane osobowe na warunkach określonych poniżej.

2. Przetwarzanie danych osobowych w indywidualnych celach

a. Zakup towaru przez e-sklep, dostawa towaru, rozpatrywanie reklamacji i likwidacja roszczeń ubezpieczeniowych

BENEO przetwarza (i) w celu zakupu towarów za pośrednictwem sklepu internetowego i dostawy towarów następujące dane osobowe Klienta: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres, dane dotyczące zakupionego towaru oraz dane powiązane do zapłaty za towar (numer rachunku, wpłacona kwota, data zaksięgowania wpłaty na koncie BENEO), (ii) w celu rozpatrywania reklamacji, oprócz danych, o których mowa w pkt (i) również dane dotyczące reklamowanego towaru oraz dane podane przez klienta przy zgłoszeniu zdarzenia ubezpieczeniowego, o których mowa w pkt.
 
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest (i) w przypadku zakupu towaru za pośrednictwem sklepu internetowego, dostawy towaru do klienta oraz rozliczania roszczeń ubezpieczeniowych art. 6 ust. 1 litera (b) Rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („Rozporządzenie RODO”) oraz (ii ) w przypadku likwidacji szkód art. 6 ust. 1 litera c) przepisy RODO.

Przetwarzanie danych osobowych przez BENEO to (i) w przypadku zakupu towaru za pośrednictwem sklepu internetowego, dostawy towaru do klienta oraz rozliczania roszczeń ubezpieczeniowych niezbędnych do wykonania umowy zakupu towaru, ew. . oraz (ii) w przypadku likwidacji szkód w celu wypełnienia obowiązku prawnego BENEO.
 
Odbiorcami danych osobowych są następujące osoby:

 • Interxion Deutschland GmbH , z siedzibą Hanauer Landstraße 298 , 60314 Frankfurt am Main , Republika Federalna Niemiec, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym Sądu we Frankfurcie nad Menem sygn. HRB 47103 jako pośrednik,
 • Contabo GmbH z siedzibą pod adresem Aschauer Strasse 32a, 81549 Monachium, Republika Federalna Niemiec, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym Sądu w Monachium, sygn. HRB 180722 jako pośrednik,
 • w przypadku płatności za Towar kartą kredytową (opcja „Karta Online”): Adyen BV, Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ Amsterdam, Holandia, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym Sądu w Amsterdamie sygn. 34259528
 •  firma kurierska lub transportowa zapewniająca dostawę towaru do klienta, jako inny operator lub pośrednik:
  • Direct Parcel Distribution SK sro

Techniczny 7

821 04 Bratysława

Numer identyfikacyjny: 35834498

wpisana do Rejestru Handlowego Sądu Rejonowego Bratysława I, dział SRO, sygn. 26367 / B

  • Słowacki Parcel Service sro

Senecká cesta 1

900 28 Ivanka pri Dunaji

Numer identyfikacyjny: 31329217

wpisana do Rejestru Handlowego Sądu Rejonowego Bratysława I, dział SRO, sygn. 3215 / B

 • spółka Quality Unit, sro, z siedzibą pod adresem Vajnorská 100 / A, 831 04 Bratysława - dzielnica miasta Nové Mesto, ID: 35 908 301, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym Sądu Rejonowego Bratysława I, Sekcja Sro, Numer akt 33895 / B w przypadku wsparcia i komunikacji e-mailowej
 • zakłady ubezpieczeń, zewnętrzna reprezentacja prawna, inne organy w postępowaniach konsumenckich, firmy transportowe w związku z obsługą roszczeń i zdarzeń ubezpieczeniowych jako operatorzy lub pośrednicy
 • organom finansowym, doradcom podatkowym i audytorom jako podmiotom lub pośrednikom, jeśli jest to konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego BENEO.

Dane osobowe przetwarzane są w okresie realizacji umowy zakupu towaru oraz w trakcie upływu okresu rękojmi na dostarczony towar.

BENEO posiada zintegrowany komponent Adyen. Adyen jest dostawcą płatności elektronicznych online.

Adyen oferuje klientom możliwość płatności kartą kredytową i debetową. Klienci mogą wprowadzić dane swojej karty do koszyka, wybierając metodę płatności „Karta online”, która jest następnie przekazywana do Adyen za pośrednictwem bezpiecznej sieci, która weryfikuje informacje o płatności, aby umożliwić przetworzenie płatności. Adyen umożliwia inicjowanie płatności online na rzecz osób trzecich (w tym przypadku BENEO) lub otrzymywanie płatności.

Odbiorcami danych osobowych są następujące osoby:

 • Adyen BV, Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ Amsterdam, Holandia, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym Sądu w Amsterdamie, sygn. 34259528

W przypadku wybrania przez Klienta podczas procesu składania zamówienia w sklepie internetowym BENEO metody płatności „Karta Online”, dane zostaną automatycznie przesłane do Adyen. Wybierając tę opcję płatności osoba, której dane dotyczą wyraża zgodę na przekazanie danych osobowych niezbędnych do obsługi płatności.

Dane osobowe, które Adyen wymienił z BENEO, to kwota zakupu i adres e-mail potrzebne do przetwarzania płatności. Transfer danych koncentruje się na przetwarzaniu płatności i zapobieganiu oszustwom. BENEO przekaże Adyen również inne dane osobowe, jeśli istnieje uzasadniony interes w przekazaniu. Dane osobowe wymieniane pomiędzy Adyen a osobą, której dane dotyczą, będą przekazywane przez Adyen agencjom gospodarczym. Ten transfer koncentruje się na weryfikacji tożsamości i zdolności kredytowej.

W razie potrzeby Adyen przekaże dane osobowe podmiotom powiązanym i usługodawcom lub podwykonawcom w zakresie niezbędnym do wypełnienia zobowiązań umownych lub przetwarzania danych w zamówieniu.

Osoba, której dane dotyczą, ma możliwość cofnięcia zgody Adyen na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Anulowanie nie ma wpływu na dane osobowe, które muszą być przetwarzane, wykorzystywane lub przekazywane zgodnie z (umownym) przetwarzaniem płatności.

Odpowiednie przepisy dotyczące ochrony danych Adyen można uzyskać pod adresem: https://www.adyen.com/policies-and-disclaimer/privacy-policy

 

b. Sprzedaż towarów poza e-sklepem

Firma BENEO przetwarza następujące dane osobowe Klienta w celu sprzedaży towarów poza ofertą e-sklepu: imię, nazwisko oraz szczegóły zamówienia.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 litera b) przepisy RODO. Przetwarzanie danych osobowych przez BENEO jest niezbędne na podstawie prośby klienta o zakup towarów, których nie ma w e-sklepie. Dane osobowe przetwarzane są w trakcie realizacji umowy zakupu towaru oraz upływu okresu gwarancji na dostarczony towar.

c. Zamawianie towaru w imieniu klienta przez e-sklep w sklepie

BENEO przetwarza następujące dane osobowe w celu zamówienia towarów w imieniu klienta za pośrednictwem sklepu internetowego w sklepie: imię, nazwisko, numer telefonu, e-mail, adres oraz dane dotyczące zamawianego towaru.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 litera b) przepisy RODO. Przetwarzanie danych osobowych przez BENEO jest niezbędne do wykonania umowy zakupu towaru.

Odbiorcami danych osobowych są następujący pośrednicy:

 • Interxion Deutschland GmbH, z siedzibą Hanauer Landstraße 298, 60314 Frankfurt nad Menem, Republika Federalna Niemiec, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym Sądu we Frankfurcie nad Menem, sygn. HRB 47103 jako pośrednik,
 • Contabo GmbH z siedzibą pod adresem Aschauer Strasse 32a, 81549 Monachium, Republika Federalna Niemiec, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym Sądu w Monachium, sygn. HRB 180722 jako pośrednik,
 •  firma kurierska lub transportowa zapewniająca dostawę towaru do klienta, jako inny operator lub pośrednik:
  • Direct Parcel Distribution SK sro

Techniczny 7

821 04 Bratysława

Numer identyfikacyjny: 35834498

wpisana do Rejestru Handlowego Sądu Rejonowego Bratysława I, dział SRO, sygn. 26367 / B

  • Słowacki Parcel Service sro

Senecká cesta 1

900 28 Ivanka pri Dunaji

Numer identyfikacyjny: 31329217

wpisana do Rejestru Handlowego Sądu Rejonowego Bratysława I, dział SRO, sygn. 3215 / B

 • spółka Quality Unit, sro, z siedzibą pod adresem Vajnorská 100 / A, 831 04 Bratysława - dzielnica miasta Nové Mesto, ID: 35 908 301, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym Sądu Rejonowego Bratysława I, Sekcja Sro, Numer akt 33895 / B w przypadku wsparcia i komunikacji e-mailowej

Dane osobowe przetwarzane są przez okres do momentu odbioru towaru przez klienta lub przedterminowego rozwiązania umowy kupna towaru.

 

d. Rejestracja i prowadzenie sklepu internetowego

BENEO przetwarza następujące dane osobowe w celu rejestracji i prowadzenia sklepu internetowego: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres oraz historia zamówień.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 litera b) przepisy RODO. Przetwarzanie danych osobowych przez BENEO jest niezbędne do zapewnienia rejestracji w e-sklepie i funkcjonowania e-sklepu.

Odbiorcami danych osobowych są następujący pośrednicy:

 • Interxion Deutschland GmbH, z siedzibą Hanauer Landstraße 298, 60314 Frankfurt nad Menem, Republika Federalna Niemiec, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym Sądu we Frankfurcie nad Menem, sygn. HRB 47103 jako pośrednik,
 • .

Dane osobowe przetwarzane są przez okres rejestracji w e-sklepie.

d.1. Przepisy dotyczące ochrony danych dotyczące stosowania i korzystania z Google Analytics (z funkcją anonimizacji)

Na stronie BENEO BENEO zintegrowało komponent Google Analytics (z funkcją anonimizacji). Google Analytics to usługa analizy internetowej. Analityka internetowa to zbieranie, gromadzenie i analiza danych o zachowaniu odwiedzających witrynę. Usługa analityki internetowej zbiera m.in. informacje o stronach internetowych, z których pochodziła dana osoba (tzw. broker), które podstrony odwiedziła, jak często i jak długo wyświetlała się podstrona. Analityka internetowa służy przede wszystkim do optymalizacji strony internetowej oraz do analizy kosztów i korzyści reklamy internetowej.

Usługa Google Analytics jest obsługiwana przez firmę Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Stany Zjednoczone.

BENEO korzysta z aplikacji „_gat._anonymizeIp” do analizy internetowej za pośrednictwem Google Analytics. Poprzez to żądanie Google skróci adres IP danych osób i anonimizuje Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym podczas uzyskiwania dostępu do strony internetowej BENEO z państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego umawiającego się państwa.

Zadaniem komponentu Google Analytics jest analiza ruchu na stronie BENEO. Google wykorzystuje zebrane dane i informacje między innymi do oceny korzystania ze strony internetowej BENEO i wyświetlania raportów online przedstawiających aktywność na stronie internetowej BENEO oraz do świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z naszej strony internetowej.

Google Analytics umieszcza plik cookie w systemie informatycznym osoby. Definicja plików cookie została wyjaśniona w sekcji dotyczącej plików cookie na stronie internetowej BENEO. Za pomocą ustawień plików cookie Google jest upoważniony do analizowania korzystania ze strony internetowej BENEO. Za każdym razem, gdy użytkownik wejdzie na jedną z poszczególnych stron tej witryny internetowej obsługiwanej przez BENEO i z którą zintegrowany jest komponent Google Analytics, przeglądarka internetowa systemu technologii danych automatycznie przesyła dane za pośrednictwem komponentu Google Analytics w celu reklamy online i rozliczeń dla Google . Podczas tego technicznego procesu firma Google dowiedziała się o danych osobowych, takich jak adres IP osoby, której dane dotyczą,

Plik cookie służy do przechowywania danych osobowych, takich jak czas dostępu, miejsce, z którego uzyskano dostęp oraz częstotliwość odwiedzin naszej strony internetowej przez osobę, której dane dotyczą. Za każdym razem, gdy odwiedzasz witrynę BENEO, dane osobowe, w tym adres IP dostępu do Internetu, z którego korzysta osoba, której dane dotyczą, są przesyłane do Google w Stanach Zjednoczonych. Te dane osobowe są przechowywane przez Google w Stanach Zjednoczonych. Google może przekazywać te dane osobowe zebrane w ramach procedur technicznych stronom trzecim.

Osoba zainteresowana może w każdej chwili uniemożliwić ustawienie plików cookie za pośrednictwem strony internetowej BENEO, dokonując odpowiednich ustawień w używanej przeglądarce internetowej, a tym samym trwale odmówić ustawienia plików cookie. Takie dostosowanie używanej przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby również Google Analytics umieszczenie pliku cookie w systemie informatycznym danej osoby. Ponadto pliki cookie, które są już używane przez Google Analytics, można w dowolnym momencie usunąć za pomocą przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania.

Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma możliwość sprzeciwienia się gromadzeniu danych generowanych przez Google Analytics związanych z korzystaniem ze strony internetowej „BENEO”, a także przetwarzaniu tych danych przez Google oraz wykluczenia takiego przetwarzania. Z tego powodu osoba zainteresowana musi wycofać się z linku:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

dodatek do przeglądarki i zainstaluj go. Ten dodatek do przeglądarki informuje Google Analytics za pomocą JavaScript, że nie wszystkie dane i informacje o ruchu w witrynie muszą być przesyłane do Google Analytics. Instalacja dodatków do przeglądarki jest uważana za sprzeciw Google. Jeśli system informacyjny osoby, której dane dotyczą, zostanie później usunięty, sformatowany lub ponownie zainstalowany, osoba, której dane dotyczą, musi ponownie uruchomić dodatki przeglądarki, aby wyłączyć Google Analytics. Jeśli dodatek do przeglądarki został odinstalowany przez daną osobę lub inną osobę lub jest wyłączony, możesz ponownie zainstalować lub ponownie aktywować dodatki przeglądarki.

Dodatkowe informacje i obowiązujące przepisy Google dotyczące ochrony danych można uzyskać pod adresem:

Google Analytics jest dokładniej wyjaśnione na https://www.google.com/analytics/. 

d.2. Polityka prywatności dotycząca stosowania i korzystania z Google Remarketing

BENEO zintegrował usługi Google Remarketing na tej stronie. Google Remarketing to funkcja Google AdWords, która umożliwia wyświetlanie reklamy internautom, którzy wcześniej odwiedzili witrynę BENEO. Integracja Google Remarketing umożliwia zatem BENEO tworzenie reklam opartych na użytkownikach, a tym samym wyświetlanie odpowiednich reklam zainteresowanym użytkownikom Internetu.

Remarketing Google jest obsługiwany przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Stany Zjednoczone. 

Celem remarketingu Google jest wstawianie odpowiednich reklam opartych na zainteresowaniach. Usługa Google Remarketing firmy BENEO umożliwia wyświetlanie reklam w sieci Google lub innych witrynach internetowych w oparciu o indywidualne potrzeby i zainteresowania użytkowników Internetu.

 Google Remarketing umieszcza plik cookie w systemie technologii informatycznej osoby. Definicja plików cookie została wyjaśniona w sekcji dotyczącej plików cookie na stronie internetowej BENEO. Dzięki ustawieniu plików cookie Google umożliwia identyfikację odwiedzającego stronę, jeśli odwiedza on kolejne strony internetowe, które są jednocześnie członkami sieci reklamowej Google. Za każdym razem, gdy jest ona uruchamiana na stronie internetowej, z którą zintegrowano Google Remarketing, przeglądarka internetowa osoby jest automatycznie identyfikowana z Google. Podczas tego procesu Google uzyskuje dane osobowe, takie jak adres IP lub zachowanie użytkownika podczas surfowania, które Google wykorzystuje między innymi do umieszczania reklam opartych na zainteresowaniach.

 Plik cookie służy do przechowywania danych osobowych m.in. strony internetowe odwiedzane przez osobę, której dane dotyczą. Za każdym razem, gdy osoba, której dane dotyczą, odwiedza witrynę BENEO, dane osobowe, w tym adres IP dostępu do Internetu, z którego korzysta osoba, której dane dotyczą, zostaną przesłane do Google w Stanach Zjednoczonych. Te dane osobowe są przechowywane przez Google w Stanach Zjednoczonych. Google może przekazywać te dane osobowe zebrane w ramach procedur technicznych stronom trzecim.

Osoba zainteresowana może w każdej chwili uniemożliwić ustawienie plików cookie za pośrednictwem strony internetowej BENEO, dokonując odpowiednich ustawień w używanej przeglądarce internetowej, a tym samym trwale odmówić ustawienia plików cookie. Takie dostosowanie używanej przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby również Google umieszczenie pliku cookie w systemie technologii informatycznej osoby. Ponadto pliki cookie, z których korzysta już Google, można w dowolnym momencie usunąć za pomocą przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania.

Ponadto osoba zainteresowana ma możliwość sprzeciwienia się reklamie opartej na zainteresowaniach przez Google. Z tego powodu osoba, której dane dotyczą, musi przejść na stronę www.google.com/settings/ads i dokonać wymaganych ustawień w każdej przeglądarce internetowej, z której korzysta osoba, której dane dotyczą.

Dalsze informacje i aktualne przepisy Google dotyczące ochrony danych można znaleźć pod adresem https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

 d.3. Polityka prywatności dotycząca stosowania i korzystania z Google+

Na tej stronie BENEO zintegrował przycisk Google+ jako składnik Google Inc. Google+ to tak zwana sieć społecznościowa. Sieć społecznościowa to miejsce spotkań towarzyskich w Internecie, które jest społecznością internetową, która zwykle umożliwia użytkownikom komunikowanie się i interakcję w przestrzeni wirtualnej. Sieć społecznościowa może służyć jako platforma wymiany poglądów i doświadczeń lub umożliwia społeczności internetowej udostępnianie informacji osobistych lub biznesowych. Google+ umożliwia użytkownikom sieci społecznościowych dołączanie prywatnych profili, przesyłanie zdjęć i komunikowanie się za pośrednictwem próśb znajomych.

Operatorem Google+ jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Stany Zjednoczone.  

Za każdym razem, gdy użytkownik wejdzie na jedną ze stron tej witryny internetowej obsługiwanej przez BENEO, która ma zintegrowany przycisk Google+, przeglądarka internetowa w systemie informatycznym danej osoby automatycznie pobierze odpowiedni przycisk Google+ z Google za pośrednictwem odpowiedniego komponentu przycisku Google+. Podczas tego procesu technicznego firma Google jest informowana o konkretnej podstronie witryny internetowej BENEO, którą odwiedziła dana osoba. Więcej informacji o Google+ znajdziesz na https://developers.google.com/+/.

Jeżeli dana osoba jest jednocześnie zalogowana do Google+, Google rozpoznaje, które konkretnie podstrony naszego serwisu odwiedziła każdorazowo przy wywołaniu naszej strony oraz przez czas przebywania na naszej stronie. Informacje te są zbierane za pomocą przycisku Google+, a Google przypisuje je do odpowiedniego użytkownika Google+ (właściciela konta).

Jeżeli dana osoba kliknie przycisk Google+ zintegrowany ze stroną internetową BENEO i przedstawi rekomendację Google+ 1, Google przyporządkuje te informacje do osobistego konta użytkownika tej osoby i przechowa dane osobowe. Google przechowuje rekomendację Google+ 1 danej osoby i udostępnia ją publicznie zgodnie z warunkami, które dana osoba w tym zakresie zaakceptowała. Następnie Rekomendacja Google+ 1 przekazana przez osobę, której dane dotyczą na tej stronie internetowej, wraz z innymi danymi osobowymi, takimi jak nazwa konta Google+ używana przez osobę, której dane dotyczą, oraz zapisane zdjęcie, jest przechowywana i przetwarzana przez inne usługi Google, takie jak wyszukiwarka, Google wyniki wyszukiwania, konto Google osoby, której dane dotyczą lub w innych miejscach, np. na stronach internetowych lub w związku z reklamami. Google może również powiązać wizytę na tej stronie z innymi danymi osobowymi przechowywanymi przez Google. Google dalej rejestruje te dane osobowe w celu ulepszenia lub optymalizacji różnych usług Google.

Przycisk Google+ informuje Google, że dana osoba odwiedziła witrynę BENEO, jeśli jest zalogowana do Google+ w momencie wywołania naszej witryny. Dzieje się tak, gdy osoba, której dane dotyczą, kliknie lub naciśnie przycisk Google+.

Jeśli dana osoba nie chce wysyłać danych osobowych do Google, może zapobiec takiemu transferowi, wylogowując się ze swojego konta Google+ przed otwarciem naszej strony internetowej.

Więcej informacji oraz politykę prywatności Google można znaleźć pod adresem https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/. Więcej linków od Google na temat Google+ Button 1 można znaleźć na https://developers.google.com/+/web/buttons-policy.

d.4. Przepisy dotyczące ochrony danych dotyczące stosowania i korzystania z Google-AdWords

BENEO zintegrowało Google AdWords z tą stroną internetową. Google AdWords to usługa reklamowa online, która umożliwia reklamodawcom umieszczanie reklam w wynikach wyszukiwania Google oraz w sieci reklamowej Google. Google AdWords umożliwia reklamodawcy wstępne zdefiniowanie określonych słów kluczowych, które spowodują wyświetlenie reklamy w wynikach wyszukiwania Google dopiero po skorzystaniu przez użytkownika z wyszukiwarki w celu znalezienia odpowiednich wyników wyszukiwania dla tych słów kluczowych. W sieci reklamowej Google reklamy są dystrybuowane w odpowiednich witrynach internetowych za pomocą automatycznego algorytmu, uwzględniającego zdefiniowane wcześniej słowa kluczowe.

Google AdWords jest obsługiwany przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Stany Zjednoczone. 

Celem Google AdWords jest promowanie naszej strony internetowej poprzez umieszczanie odpowiednich reklam na stronach internetowych osób trzecich i w wynikach wyszukiwania Google oraz poprzez umieszczanie reklam osób trzecich na naszych stronach internetowych.

Jeśli dana osoba dotrze do witryny BENEO za pośrednictwem reklamy Google, plik cookie konwersji zostanie zarejestrowany w systemie technologii informatycznej osoby za pośrednictwem Google. Definicja plików cookies została podana w odrębnym punkcie „Cookies”. Plik cookie konwersji wygasa po 30 dniach i nie służy do identyfikacji osoby, której dane dotyczą. Jeśli plik cookie nie wygasł, pliki cookie konwersji służą do sprawdzania, czy niektóre podstrony, takie jak koszyk zakupów online, zostały wywołane na naszej stronie internetowej. Za pomocą pliku cookie konwersji zarówno Google, jak i BENEO mogą ustalić, czy dana osoba, która odpowiedziała na reklamę w witrynie AdWords firmy BENEO, dokonała sprzedaży, tj. dokonała lub anulowała zakup.

Dane i informacje zebrane za pomocą pliku cookie konwersji są wykorzystywane przez Google do generowania statystyk ruchu na stronach BENEO. Te statystyki odwiedzin służą do określenia całkowitej liczby użytkowników, którzy skorzystali z reklam AdWords, do określenia sukcesu lub niepowodzenia każdej reklamy AdWords oraz do optymalizacji reklam AdWords w przyszłości. Ani BENEO, ani inni reklamodawcy Google AdWords nie otrzymują od Google informacji, które mogłyby zidentyfikować daną osobę.

Plik cookie konwersji przechowuje dane osobowe, m.in. strona internetowa odwiedzana przez osobę, której dane dotyczą. Za każdym razem, gdy odwiedzamy witrynę BENEO, dane osobowe, w tym adres IP dostępu do Internetu, z którego korzysta osoba, której dane dotyczą, są przesyłane do Google w Stanach Zjednoczonych. Te dane osobowe są przechowywane przez Google w Stanach Zjednoczonych. Google może przekazywać te dane osobowe zebrane w ramach procedur technicznych stronom trzecim.

Osoba zainteresowana może w każdej chwili uniemożliwić umieszczanie plików cookie na naszej stronie internetowej, jak opisano powyżej, za pomocą odpowiednich ustawień używanej przeglądarki internetowej, a tym samym trwale odmówić umieszczania plików cookie. Takie ustawienie używanej przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby Google umieszczenie pliku cookie konwersji w systemie technologii informatycznej osoby. Ponadto plik cookie ustawiony przez Google AdWords może zostać w każdej chwili usunięty za pomocą przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania.

Osoba zainteresowana ma możliwość sprzeciwienia się reklamie Google opartej na zainteresowaniach. Z tego powodu dana osoba musi uzyskać dostęp do przeglądarki z każdej przeglądarki za pomocą linku www.google.com/settings/ads i ustawić wymagane ustawienia.

Dodatkowe informacje i obowiązujące przepisy Google dotyczące ochrony danych można znaleźć pod adresem https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

d.5. Polityka prywatności dotycząca aplikacji i korzystania z YouTube

BENEO zintegrował komponenty YouTube na tej stronie internetowej. YouTube to internetowy portal wideo, który umożliwia wydawcom wideo konfigurowanie filmów za darmo i zapewnia innym użytkownikom bezpłatne oglądanie, oceny i komentarze. YouTube umożliwia publikowanie wszelkiego rodzaju filmów, dzięki czemu masz dostęp do pełnych filmów i programów telewizyjnych, a także muzyki i filmów wideo utworzonych przez użytkowników za pośrednictwem portalu internetowego.

YouTube jest obsługiwany przez YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, Stany Zjednoczone. YouTube, LLC jest spółką zależną Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Stany Zjednoczone.

Za każdym razem, gdy odwiedzają Państwo strony tej witryny internetowej obsługiwanej przez BENEO, na których zintegrowano komponent YouTube (wideo YouTube), przeglądarka internetowa przeglądarki danych jest automatycznie proszona o pobranie odpowiedniego folderu YouTube. Dowiedz się więcej o YouTube na https://www.youtube.com/yt/about/en/. Podczas tego procesu technicznego YouTube i Google uzyskały informacje, na której konkretnie podstronie witryny internetowej BENEO osoba, której dane dotyczą, odwiedziła.

Jeśli osoba jest zalogowana do YouTube, YouTube rozpoznaje osobę, którą odwiedziła konkretna podstrona witryny BENEO dla każdej podstrony zawierającej film z YouTube. Informacje te są gromadzone przez YouTube i Google i przypisywane do odpowiedniego konta YouTube danej osoby.

YouTube i Google otrzymają za pośrednictwem komponentu YouTube informację, że osoba odwiedziła naszą stronę internetową, jeśli osoba ta zalogowała się na YouTube w momencie wywołania naszej strony internetowej. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy dana osoba kliknie film na YouTube, czy nie. Jeżeli takie przekazanie tych informacji do YouTube i Google nie jest pożądane dla osoby, której dane dotyczą, może uniemożliwić przesyłanie danych, jeśli osoba, której dane dotyczą, wyloguje się z własnego konta YouTube przed wywołaniem strony internetowej BENEO.

Polityka prywatności YouTube, dostępna pod adresem https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/, zawiera informacje na temat gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych przez YouTube i Google.

d.6. Polityka prywatności dotycząca aplikacji i korzystania z Facebooka

BENEO zintegrował na tej stronie komponenty Facebooka. Facebook to sieć społecznościowa.

Sieć społecznościowa to miejsce spotkań towarzyskich w Internecie, społeczność internetowa, która zwykle umożliwia użytkownikom komunikowanie się i interakcję w przestrzeni wirtualnej. Sieć społecznościowa może służyć jako platforma wymiany poglądów i doświadczeń lub umożliwia społeczności internetowej udostępnianie informacji osobistych lub biznesowych. Facebook pozwala użytkownikom sieci społecznościowych tworzyć prywatne profile, przesyłać zdjęcia i komunikować się za pośrednictwem próśb znajomych.

Operatorem Facebooka jest Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Stany Zjednoczone. Jeśli osoba mieszka poza Stanami Zjednoczonymi lub Kanadą, administratorem jest Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia.

Przy każdym wejściu na jedną ze stron serwisu internetowego BENEO obsługiwanego przez BENEO, na którym zintegrowano komponent Facebooka (wtyczka Facebooka), przeglądarka internetowa danego systemu informatycznego automatycznie poprosi o pobranie odpowiedniego folderu Facebooka z Facebooka za pośrednictwem komponentu Facebooka. Przegląd wszystkich dodatków Facebooka jest dostępny pod adresem https://developers.facebook.com/docs/plugins/. Podczas tego procesu technicznego Facebook jest powiadamiany przez osobę zainteresowaną o konkretnej podstronie naszej witryny.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, jest jednocześnie zalogowana na Facebooku, Facebook dowiaduje się przy każdym wywołaniu strony internetowej BENEO przez osobę, której dane dotyczą – oraz podczas ich pobytu na naszej stronie internetowej – jaką konkretną podstronę strony internetowej BENEO odwiedził osoba, której dane dotyczą. Informacje te są gromadzone za pośrednictwem komponentu Facebook i są powiązane z odpowiednim kontem na Facebooku osoby, której dane dotyczą. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, kliknie jeden z przycisków Facebooka zintegrowanych ze stroną internetową BENEO, np. Przycisk „Lubię to” lub jeśli dana osoba komentuje, Facebook połączy te informacje z osobistym kontem tej osoby na Facebooku i zachowa Twoje dane osobowe.

Facebook otrzymuje zawsze informacje o wizycie na stronie internetowej BENEO za pośrednictwem komponentu Facebooka, gdy dana osoba jest zalogowana na Facebooku w momencie wywołania naszej strony internetowej. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy dana osoba kliknie komponent Facebooka, czy nie. Jeżeli takie przekazywanie informacji do Facebooka nie jest pożądane dla zainteresowanej osoby, może ona temu zapobiec, wylogowując się ze swojego konta na Facebooku przed wywołaniem strony internetowej BENEO.

Polityka Prywatności, opublikowana przez Facebook i dostępna pod adresem https://facebook.com/about/privacy/, zawiera informacje o gromadzeniu, przetwarzaniu i wykorzystywaniu danych osobowych za pośrednictwem Facebooka. Ponadto wyjaśnia, jakie opcje konfiguracji oferuje Facebook w celu ochrony prywatności osoby, której dane dotyczą. Ponadto dostępne są różne opcje konfiguracji, aby wyeliminować przesyłanie danych do Facebooka. Aplikacje te mogą być używane przez użytkowników do usuwania transferu danych do Facebooka.

d.7. Porównywarka cen Heureka.sk - usługa Zweryfikowane przez klientów

Na tej stronie firma BENEO włączyła komponent Heureka.sk - Zweryfikowany przez klientów.

Zadowolenie z zakupu określamy za pomocą ankiet e-mailowych w ramach programu Customer Verified, w który zaangażowana jest nasza strona internetowa. Wysyłamy Cię do Ciebie za pośrednictwem Heureka.sk za każdym razem, gdy kupujesz od nas za pośrednictwem porównywarki cen Heureka.sk, jeśli zgodnie z § § 62 ustawy nr. nie. 351/2011 Dz. o komunikacji elektronicznej, z późniejszymi zmianami, nie odmówisz przesyłania poczty elektronicznej w celach marketingu bezpośredniego. Dane osobowe przetwarzamy w celu przesyłania ankiet w ramach programu Customer Verified na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, którym jest ustalenie Państwa zadowolenia z zakupów w serwisie BENEO. Korzystamy z pośrednika w przetwarzaniu, którym jest operator portalu Heureka, aby wysyłać ankiety, oceniać Twoje opinie i analizować naszą pozycję rynkową. W tym celu możemy przekazywać informacje o zakupionym towarze oraz Twój adres e-mail. Twoje dane osobowe nie są przekazywane żadnej osobie trzeciej do jej własnych celów podczas wysyłania kwestionariuszy e-mail. Możesz w dowolnym momencie sprzeciwić się wysyłaniu zweryfikowanych przez klienta kwestionariuszy e-mail, odrzucając dodatkowe kwestionariusze za pomocą linku w kwestionariuszu e-mail. W przypadku sprzeciwu nie prześlemy dalej ankiety.

Operatorem serwisu Heureka.sk - Zweryfikowany przez klientów jest firma Heureka Shopping sro, Karolinská 650/1, 186 00 Praga 8 - Karlín, Czechy, zarejestrowana w Sądzie Miejskim w Pradze pod numerem: 218977.

Szczegółowe informacje na temat usługi „Zweryfikowani przez klientów” znajdują się na stronie internetowej operatora Heureka Shopping sro: http://www.overenezakaznikmi.sk/#pre-zakaznikov

 
mi. Zapewnienie telefonicznej, e-mailowej obsługi klienta, czatu i formularza kontaktowego

BENEO przetwarza następujące dane osobowe Klientów w celu obsługi telefonicznej, e-mailowej, czatowej: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres, historia zamówień. Na potrzeby formularza kontaktowego BENEO przetwarza następujące dane osobowe Klientów: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail.

Korzystamy z usługi LaDesk jako naszego wsparcia dla help desku - czatu z klientami. LaDesk pomaga nam rozmawiać z naszymi klientami w czasie rzeczywistym i zapewnia natychmiastowe wsparcie. Do korzystania z LaDesk dołączyliśmy skrypt dostarczony przez Quality Unit, sro. Skrypt wysyła na serwer podstawowe informacje, takie jak adres IP, e-mail i dane czatu dostarczone przez użytkowników. LaDesk zapewnia prawidłowe wykorzystanie danych użytkownika oraz zgodność ze wszystkimi przepisami RODO. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności Quality Unit, sro: https://www.ladesk.com/gdpr

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 litera b) przepisy RODO. Przetwarzanie danych osobowych przez BENEO jest niezbędne do udzielenia wsparcia.
 
Odbiorcami danych osobowych są następujący pośrednicy:

 • spółka Quality Unit, sro, z siedzibą pod adresem Vajnorská 100 / A, 831 04 Bratysława - dzielnica miasta Nové Mesto, ID: 35 908 301, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym Sądu Rejonowego Bratysława I, Sekcja Sro, Numer akt 33895 / B w przypadku wsparcia mailowego,

Dane osobowe przetwarzane są w okresie gwarancji zakupionego towaru.

f. Rozwiązywanie reklamacji klientów

BENEO przetwarza następujące dane osobowe w celu rozpatrzenia reklamacji Klienta: imię, nazwisko, dane podane w reklamacji oraz w zależności od sposobu złożenia reklamacji przez Klienta jego adres, numer telefonu lub adres e-mail.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 litera b) przepisy RODO. Przetwarzanie danych osobowych przez BENEO jest niezbędne do rozpatrzenia reklamacji Klienta.

Odbiorcami danych osobowych są następujący pośrednicy:

 • spółka Quality Unit, sro, z siedzibą pod adresem Vajnorská 100 / A, 831 04 Bratysława - dzielnica miasta Nové Mesto, ID: 35 908 301, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym Sądu Rejonowego Bratysława I, Sekcja Sro, Numer akt 33895 /B w przypadku reklamacji e-mail

Dane osobowe przetwarzane są przez okres do czasu rozpatrzenia reklamacji Klienta.

g. Udzielanie wsparcia przez Facebook

W przypadku, gdy osoba, której dane dotyczą, zdecyduje się poprosić o wsparcie za pośrednictwem Facebooka, BENEO będzie przetwarzać dane osobowe podane w profilu osoby, której dane dotyczą na Facebooku oraz dane podane przez samą osobę, której dane dotyczą podczas komunikacji.

Celem przetwarzania tych danych osobowych jest zapewnienie obsługi na żądanie Klienta, a podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 litera b) przepisy RODO. Podanie danych osobowych i ich przetwarzanie przez BENEO jest niezbędne do zapewnienia obsługi na życzenie Klienta.

Odbiorcą danych osobowych jest firma Facebook Ireland Ltd. z siedzibą pod adresem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Republika Irlandii jako administrator, która będzie przetwarzać dane osobowe zgodnie ze swoją Polityką prywatności ( https : // www .facebook.com/policy.php ).

Odbiorcami danych osobowych są następujący pośrednicy:

 • spółka Quality Unit, sro, z siedzibą pod adresem Vajnorská 100 / A, 831 04 Bratysława - dzielnica miasta Nové Mesto, ID: 35 908 301, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym Sądu Rejonowego Bratysława I, Sekcja Sro, Numer akt 33895 / B w przypadku wsparcia przez e-mail

Dane osobowe przetwarzane są przez czas niezbędny do świadczenia wymaganego przez Klientów wsparcia.

h. Roszczenie BENEO

BENEO przetwarza następujące dane w celu dochodzenia roszczeń BENEO: dane podane w zamówieniach, w umowach z dostawcami, dane podane w reklamacjach, dane niezbędne do wniesienia pozwu przez BENEO, dane podane w pozwie przeciwko BENEO, dane wskazane w rejestrach kradzieży , dane księgowe oraz inne dane niezbędne w związku z ewentualnym dochodzeniem roszczeń lub ochroną interesów BENEO.

Celem przetwarzania tych danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora, a podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 litera f) przepisy RODO. Przetwarzanie danych osobowych przez BENEO jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów BENEO. Prawnie uzasadnionym interesem BENEO jest ochrona jego własności, a także ochrona przed nieuzasadnionymi roszczeniami wobec BENEO.

Odbiorcami danych osobowych są następujące osoby:

 • sądy, organy władzy publicznej, prawnicy, doradcy podatkowi i inni profesjonalni doradcy jako operatorzy.

Dane osobowe przetwarzane są przez okres prowadzenia sporów oraz przez okres przedawnienia, w którym można dochodzić roszczeń wobec BENEO lub w którym Spółka może dochodzić własnych roszczeń.

i. Wypełnienie obowiązków prawnych BENEO

BENEO przetwarza dane osobowe, o których mowa w piśmie a) do h) w celu wypełnienia obowiązków prawnych BENEO.

Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 litera c) regulacje RODO (np. prawo o rachunkowości, prawo o podatku od towarów i usług, prawo o podatku dochodowym, prawo ochrony konsumentów, prawo o archiwach i rejestrach). Przetwarzanie danych osobowych przez BENEO jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych przez BENEO.

Odbiorcami danych osobowych są następujące osoby:

 • doradcy podatkowi, audytorzy, sądy i organy publiczne jako operatorzy.

Dane osobowe przetwarzane są przez czas wymagany przez obowiązujące przepisy prawa.

3. Prawa osoby zainteresowanej

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo złożyć wniosek o wszczęcie postępowania w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych Republiki Słowackiej, jeżeli uzna, że jej prawa wynikające z Rozporządzenia RODO lub odpowiednich przepisów prawa dotyczą jej bezpośrednio .

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do (i) żądania od administratora dostępu do danych osobowych, (ii) do sprostowania danych osobowych, (iii) do usunięcia danych osobowych, (iv) do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, (v) prawo do przenoszenia danych osobowych oraz (vi) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Osoba zainteresowana może skorzystać z tych praw, kontaktując się z BENEO:

a) pisemnie wysyłając pismo na adres siedziby BENEO wskazany w pkt 1.
b) elektronicznie wysyłając e-mail na adres [email protected] wpisać temat RODO
c) telefonicznie pod numerem: + 421 233 329 798.
d). Właściwe ustawodawstwo - Właściwym ustawodawstwem jest w szczególności Rozporządzenie RODO, obowiązująca ustawa o ochronie danych osobowych z późniejszymi zmianami oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

© 2010 – 2024 Beneo, s.r.o.